Od 25.05.2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25.05.2018 r. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na ten temat.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krzysztof Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Staff Service Krzysztof Wiśniewski z siedzibą przy ul. Piaskowej 21a, 05-110 Jabłonna;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji - na podstawie art. 6 ust 1 pkt b rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27.04.2016 r.,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu przygotowania do zawarcia umowy, realizacji umowy, rozwiązania umowy, wykonania innych czynności prawnych związanych z umową - na podstawie art. 6 ust 1 pkt b rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27.04.2016 r., Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy dla celów podatkowych i rachunkowych - na podstawie art. 6 ust 1 pkt c rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27.04.2016 r., Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – na podstawie art.6 ust. 1 pkt f rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27.04.2016 r. Dotyczy to przypadków w celu dokonania pomiarów statystycznych, analiz i zestawień na potrzeby wewnętrzne firmy, jak również w innych sytuacjach związanych z ustaleniem, obroną, dochodzeniem roszczeń, przy czym zakładamy, że prawnie uzasadnione interesy muszą mieć charakter nadrzędny wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą;
  • Dostęp do Pani/Pana danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Staff Service Krzysztof Wiśniewski – będzie mieć wyłącznie administrator oraz upoważnione przez administratora osoby., W pewnych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Staff Service Krzysztof Wiśniewski odbiorcom spoza struktury firmy. Należy zwrócić uwagę, że odbiorca danych w rozumieniu (RODO) jest zarówno podmiot, który przetwarza dane w imieniu Staff Service Krzysztof Wiśniewski, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej)., Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. urząd skarbowy, podmioty, którym Staff Service Krzysztof Wiśniewski powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów np.: biura rachunkowo-księgowe, podmioty świadczące usługi doradczo kontrolne, firmy windykacyjne, kancelarie prawne, banki, operatorzy pocztowi, firmy archiwizujące dokumenty., Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w procesie rekrutacji będą przechowywane na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez maksymalnie 6 miesięcy po czym zostaną zniszczone., Pani/Pana dane osobowe związane ze świadczeniem usług będą przechowywane do czasu obowiązywania umowy lub do dnia przyjęcia ostatniego zlecenia oraz przez 10 lat od dnia jej zakończenia lub od dnia przyjęcia ostatniego zlecenia;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27.04.2016 r.;horeca, consulting, szkolenia, kelnerzy do wynajęcia, praca dla Ciebie, kursy kelnerskie, agencja kelnerska, szkolenia kelnerskie, kelner, wynajem kelnerów, kurs kelnerski, barmani, szkolenia barmańskie, szkolenie dla barmanów, barman, hostessy, hostessa, wynajem hostess, praca w gastronomii, praca kelner, organizacja imprez, catering, przyjęcia, obsługa wesel, obsługa bankietów, obsługa komunii, kelner warszawa, kelnerzy warszawa, wynajem kelnerów warszawa, obsługa eventów, eventy, doradztwo, gastronomia, praca w hotelach, praca w hotelu, hotele, najlepsi kelnerzy, profesjonalni kelnerzy.